Viktiga steg mot ett hållbart samhälle – Bra Miljöval Textil

Bra Miljöval Textil – Naturskyddsföreningens Miljömärkning

Ateljé Huskrokens garner är märkta med Bra Miljöval Textil, Fiber och Beredning, och uppfyller Naturskyddsföreningens krav från den 1 april 2012 vilket visas i märket här. Ateljé Huskroken har fått märkningen Bra Miljöval Textil Fiber klass I och Beredning klass II. Här kan du läsa mer om de olika garnernas tillverkning.

Så här skriver Naturskyddsföreningen om sin märkning Bra Miljöval Textil!

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Idén med Bra Miljöval Textil är att minska användningen av skadliga ämnen vid produktion av textil. I våra kriterier ställs krav på ämnenas giftighet och nedbrytbarhet. Kemikalierna får inte vara hälsofarliga för dem som arbetar med tillverkningen, eller för konsumenten som bär det färdiga plagget. Det ställs också krav på att fabrikerna renar sitt avloppsvatten. Företag som har produkter märkta med Bra Miljöval ska ta hänsyn till etiska och sociala krav, och det finns också krav på den förpackning som produkten levereras i till konsumenten. Kraven gäller alltså hela kedjan, från tillverkning till färdig produkt. Bra Miljöval Textil ger konsumenten möjlighet att genom aktiva val köpa textilprodukter som producerats på ett hållbart sätt. Konsumenten ska veta att särskilt stor hänsyn tagits till miljön och till människors hälsa. Utöver textil kan företag som exempelvis erbjuder tvättmedel, el och transporter bli licenstagare och få sina produkter eller tjänster märkta med Bra Miljöval. Fler produkter och tjänster tillkommer kontinuerligt. Kriterierna är högt ställda, men inte alls omöjliga att uppnå. Och ju fler licenstagare, desto bättre både för miljön och för människors hälsa. Med Bra Miljöval tar vi tillsammans viktiga steg mot ett hållbart samhälle.Vi tror och hoppas att ni vill vara med. På www.bramiljoval.se finns mer information om kriterierna för Bra Miljöval Textil och om Bra Miljöval i allmänhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*