Aktiviteter 2023

Gemenskap inom allt textilt

Textil i Järfälla – teija- är en nystartad ideell förening, som med Järfälla som utgångspunkt, främjar och värnar om textilt hantverk i alla former. Här händer massor av trevliga aktiviteter!
Gå med!
https://www.teija.org
Föreningen finns också på facebook
https://www.facebook.com/groups/901406981014858

Målet med föreningen Textil i Järfälla är att utgöra en plattform för att förmedla textila tekniker och traditioner, och främja utbyte mellan generationer och olika kulturer. Vi vill stärka och bevara textil hantverkstradition, samt bidra till gemenskap och ett levande textilt lärande!

Jag flyttar och Ateljé Huskrokens verksamhet i Järfälla upphör!